Aktif Admin Listesi & ( Giri? - Ç?k?? Saatleri) >

Gündüzcü Admin & Gececi Admin Kadrosu

Admin Nick Giri? SaatiÇ?k?? Saati
 [O]nlyFrienD ` TheKatliam[H]  14.00 Civar? 20.00 Civar?
 [O]nlyFrienD ` YUSUFBEY  20.00 Civar? 03.00 Civar?
 [O]nlyFrienD ` Hhatice   22.00 Civar? 23.00 Civar?

Oyuncu Destek Ticket Sistemi [Yönetici Durumu]:

Server Bildirimler & Yap?lm?? Eklentiler - Duyurular

Error
 • XML Parsing Error at 1:511. Error 9: Invalid character

Hesap Bilgileri

 

Adminlik Almak ?çin Adresine Destek Atabilirsiniz.
Adminlik Almak ?çin 2. Yol : 0546 284 95 55 | WhatsApp'dan Yazabilirsiniz.


PTT
Hesap No : 10185558
Hesap Sahibi : Yusuf ERCAN

 ziraat

Ziraat BANKASI
?ube Kodu : 0222
Hesap No : 10128256-5002
Hesap Sahibi : Yusuf ERCAN
IBAN : TR 2000 0100 0222 10128256 5002


 vakifbank

Vak?fBank
?ube Kodu : BU?DAYPAZARI SAMSUN ?UBES?
Hesap No : 00158007306997566
Hesap Sahibi : Yusuf ERCAN
IBAN :TR84 0001 5001 5800 7306 9975 66


Banka hesaplar?m?za yapaca??n?z ödemeler için Bankamatik/ATM'lerinden karts?z ödeme yapabilirsiniz.
Hesab?n?z yada kart?n?z?n olmas?na gerek yoktur. Size en yak?n Bankamatik/ATM'den ödemenizi yapabilirsiniz.

?ubeden veya ATM'den yapt???n?z ödemeleri do?rulamak(teyit) etmek için size verilen dekontu saklay?n?z.!

BANKAMATIK(ATM) Ödeme Anlat?m? ;

 • ATM'den ödeme yapmak ilk defa ödeme yapacaklar için zor olabilir ancak ATM'den 7/24 ödeme yapabilirsiniz,
  Ya? s?n?rlamas? sorunuda ya?anmaz çünkü makinadan i?lem yapt???n?zdan kendi TCnizi kabul etmese bile Bir Yak?n?n?z?n +18 TC No girebilirsiniz.
 • ATM'den ödeme her zaman yap?labilir 7/24 çal??an bir sistemdir.Tatil olmas? veya gece olmas? farketmez.
 • Baz? eski ATM'lerde para yat?rma yeri yoktur.Bunu anlamak için ATM'de para ç?k?? ve para giri? için 2 tane yer olmas?na dikkat ediniz.
 • ATM'den ödeme yapt???n?zda mutlaka fi? al?n?z ve i?lem an?n?n saat dakika bilgisini kaydediniz.
 • ATM'den ödeme yaparken i?lem masraf?n? ödeyece?iniz miktara ekleyip birlikte koymal?s?n?z.
    Ziraat  ATM'sine fazladan 5 lira koyman?z gerekmekte.
  Örn: Ziraat Bank'dan 10 tl yat?racaksan?z , 15 TL olarak ATM'e yerle?tireceksiniz ve 10 TL olarak bize ula?acak.
 • Tüm Bankalar?n ATMlerinden ödeme yapma i?lemleri benzerdir;
  * ?lk önce ATM de ki G?R?? tu?una bas?l?r.
  * Menüden Hesaba Para Yat?rma i?lemi seçilir.
  * Tc kimlik numaran?z? ister ve kendi tc kimlik numaran?z? girersiniz [+18 T.C isteyebilir, yan?n?zda +18 T.C bulunsun] (ya? s?n?rlamas? yok ).
  * Cep numaran?z? isteyince kendi Cep telefonu numaran?z? yaz?n.
  * Ziraat bankas?nda girdi?iniz cep numaras?na SMS onay kodu gelir ve bu kodu yazman?z? ister.Bundan dolay? cep telefonunuz yan?n?zda olsun.
  * Para yat?r?lacak Hesab?n sonra hesap numaras? girilerek devam edilir.(Ziraat için geçerli)
  * Atm'de ekrana gelen k?s?mda ?ube kodu istememektedir. Direk Hesap Numaras?n? giriniz.
  * Gelen ekrandaki bilgiler (hesap sahibinin ad?-soyad?, hesap numaras?, hesab?n ?ube kodu ve ?ube ad?) do?ru ise tekrar Evet seçene?i seçilir. (Yusuf ERCAN) - (Y***** E*****) olarak gözükecektir.
  * Para Giri?i bölmesi aç?ld???nda, yat?r?lacak para bu bölmeye konularak Tamam tu?una bas?l?r.
  * ATM paray? tan?r, sayar ve yat?r?lan miktar?n onaylanmas?n? ister.
  * Miktar ve paran?n yat?r?laca?? hesap bilgileri onayland?ktan sonra, para an?nda hesaba geçer ve i?lemin tamamland???na dair i?lem makbuzu üretilir.
 • ATM'den ödemelerde IBAN gerekli de?ildir.
 • ATM'den ödeme yaparken Tüm paralar? birlikte koyuyorsunuz.
  Örn : 35 TL yat?rcaks?n?z 1 adet 20 tl , 1 adet 10 tl , bir adet 5 tl.  Birlikte,üst üste, tek bir seferde  ATM'e koyacaks?n?z.
  E?er paray? okuyamazsa geri verecektir.

Ödemenizi bu ?ekilde tamamlad?ktan sonra ticket atabilirsiniz. Ticket Adres : www.onlyclan.com/destek  atabilirsiniz.

Sunucu ?statistikleri

Kimler Sitede

We have 2 guests online